Logo Presentación | Ipsativa Consumonicació Tots som poc inclinats al fet que ens venguin.
Però, tots volem comprar.

Ipsativa't!
Mmmmmarketing!!! Inducció al consum... és la clau.

Ipsativa't!
Comunicació web | Ipsativa Presentaacción. Una empresa que arriba amb seguretat
està més prop de l'èxit.

Ipsativa't!
Prensa, luego existes. Una empresa que no es comunica,
als ulls del consumidor... no existeix.

Ipsativa't!

A més dels serveis als mitjans, també hi ha una sèrie de serveis integrals de publicitat:

COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA

La diferència entre l’èxit i el fracàs de la comunicació d’un determinat producte, empresa o servei recau principalment en el desenvolupament de l’estratègia de comunicació.

Aconseguir un major impacte en la comunicació d’un producte, empresa o servei depèn de la tria adequada del mitjà, la ubicació i l’horari.

Creació i realització d’espots de televisió, falques de ràdio, anuncis en premsa, via pública, Webs, publicitat on-line, màrqueting directe, butlletins, accions promocionals, etc.

Ús d’internet per a promocionar el producte cap als seus consumidors potencials de forma viral a través de les xarxes socials.

Mitjançant situacions atractives el producte, exposat al carrer, crea un vincle afectiu amb el consumidor. Les propostes utilitzades pel desenvolupament de l’street màrqueting són infinites i diverses. El component creatiu i la innovació són els factors determinants que marquen la diferència i l’eficiència d’aquest tipus de campanyes.


DESENVOLUPAMENT DE LA IMATGE CORPORATIVA

(Naming, logotip, eslògan, Racional d’Identitat Corporativa, etc.)
Tota empresa o producte necessita una marca que l’identifiqui fidelment i que transmeti els seus valors, avantatges, beneficis, esperit i filosofia a cada un dels seus detalls.

La marxa exigeix una sèrie d’instruccions imprescindibles per al seu ús i aplicació, ja que sobre el Manual Corporatiu hi radica la imatge de serietat i professionalitat de l’empresa.

El packaging, directament relacionat amb el branding, és el suport que conté un determinat producte. Aconseguir que el client potencial es senti atret i seduït per aquell producte entre tota la competència depèn absolutament del seu disseny.

Per a la creació de Punts de Venta d’impacte i èxit és necessari estudiar el mitjà amb el qual coexistirà.

Creació, compra i aplicació de marca en productes promocionals.

Totes les empreses desitgen ser vistes i recordada entre la multitud d’estands i persones a les fires o exposicions. Això s’aconsegueix sent creatius, innovadors i pràctics en el disseny i la fabricació de l’estand.