Logo Presentación | Ipsativa Consumonicació Tots som poc inclinats al fet que ens venguin.
Però, tots volem comprar.

Ipsativa't!
Mmmmmarketing!!! Inducció al consum... és la clau.

Ipsativa't!
Comunicació web | Ipsativa Presentaacción. Una empresa que arriba amb seguretat
està més prop de l'èxit.

Ipsativa't!
Prensa, luego existes. Una empresa que no es comunica,
als ulls del consumidor... no existeix.

Ipsativa't!EL FI JUSTIFICA ELS MITJANS.

Arribar al seu públic objectiu és la “finalitat” de qualsevol empresa. Per això és essencial escollir el “mitjà” òptim. Però, i si el mitjà adequat per un determinat producte o servei no existeix? Llavors, serà necessari crear-lo.

Som una empresa de comunicació que utilitza de forma seria i professional tots els mitjans de comunicació existents.

 

Mitjans habituals

Publicacions de tot tipus en diaris nacionals i locals.

Publicacions en revistes especialitzades.

Difusió d’espots publicitaris en canals nacionals i locals.

Difusió de falques publicitàries en diferents emissores d’interès.

Baners, campanyes d’Adwords, xarxes socials, etc.

Disseny de suports rígids, contractació i control d’hostesses per a promocions i degustacions.


Recursos propis

Creació de publicacions monogràfiques especials sobre temes d’interès introduïdes a diaris de tirada local i/o nacional.

Gestió periodística i difusió a mitjans d’interès. Creació d’esdeveniments d’interès.

Publicacions especials per a esdeveniments, fires, congressos i convencions.

Creació d’espais especials amb una temàtica d’interès, en ràdios i televisions.
Creació de revistes temàtiques d’interès amb una distribució nacional i/o local.
Creació i comercialització de Webs i blogs temàtics d’interès.

Creació d’esdeveniments promocionals segons les necessitats del producte a comunicar.

Creació i distribució de material promocional.