PUBLICACIONS ESPECIALS

PUBLICACIONS ESPECIALS

La publicació especial està relacionada a un tema determinat, és menys estricta respecte al seu contingut i anunciants i no és independent del mitjà sinó que és part d’ell.

La publicación especial, relacionada a un tema determinado, es menos estricta con respecto a su contenido y anunciantes y no es independiente del medio si no que es parte de él.

Share

Recommended Posts