EL FI JUSTIFICA ELS MITJANS.

Arribar al seu públic objectiu és la “finalitat” de qualsevol empresa. Per això és essencial escollir el “mitjà” òptim. Però, i si el mitjà adequat per un determinat producte o servei no existeix? Llavors, serà necessari crear-lo.

Som una empresa de comunicació que utilitza de forma seria i professional tots els mitjans de comunicació existents.

 

Mitjans habituals

Publicacions de tot tipus en diaris nacionals i locals.

Publicacions en revistes especialitzades.

Difusió d’espots publicitaris en canals nacionals i locals.

Difusió de falques publicitàries en diferents emissores d’interès.

Baners, campanyes d’Adwords, xarxes socials, etc.

Disseny de suports rígids, contractació i control d’hostesses per a promocions i degustacions.


Recursos propis

Creació de publicacions monogràfiques especials sobre temes d’interès introduïdes a diaris de tirada local i/o nacional.

Gestió periodística i difusió a mitjans d’interès. Creació d’esdeveniments d’interès.

Publicacions especials per a esdeveniments, fires, congressos i convencions.

Creació d’espais especials amb una temàtica d’interès, en ràdios i televisions.
Creació de revistes temàtiques d’interès amb una distribució nacional i/o local.
Creació i comercialització de Webs i blogs temàtics d’interès.

Creació d’esdeveniments promocionals segons les necessitats del producte a comunicar.

Creació i distribució de material promocional.