Què és Ipsativa?

 

Prové dels tests “ipsative” de psicologia, en els quals l’enquestat té una quantitat determinada de respostes opcionals a escollir però inconscientment és dirigit a una conclusió final preestablerta.

En el nostre cas, com a empresa de comunicació, hem creat un concepte propi: el “pensament ipsatiu” o, el que és el mateix, el pensament induït a una situació de consum desitjat.

 

Ipsativa és la comunicació que ens diferencia